Home


Geir Ulfstein

Professor dr. juris
Department of Public and International Law
University of Oslo

Recent Posts

  1. Menneskerettigheter til besvær Comments Off on Menneskerettigheter til besvær
  2. Kan folkeretten berge Ukraina? Comments Off on Kan folkeretten berge Ukraina?
  3. Militæraksjoner i Irak som folkerettslig hengemyr Comments Off on Militæraksjoner i Irak som folkerettslig hengemyr
  4. Intervju om Mullah Krekar Comments Off on Intervju om Mullah Krekar
  5. Grunnlov og nasjonalromantikk Comments Off on Grunnlov og nasjonalromantikk
  6. Folkerett før og etter krig Comments Off on Folkerett før og etter krig
  7. Grensene for Israels rett til selvforsvar Comments Off on Grensene for Israels rett til selvforsvar
  8. Menneskerettighetsdomstolen har ikke anbefalt niqab-forbud Comments Off on Menneskerettighetsdomstolen har ikke anbefalt niqab-forbud
  9. Bomber for menneskerettigheter: Har norske myndigheter lært noe av Libya-erfaringene? Comments Off on Bomber for menneskerettigheter: Har norske myndigheter lært noe av Libya-erfaringene?