Home


Geir Ulfstein

Professor dr. juris
Department of Public and International Law
University of Oslo

Recent Posts

Menneskerettigheter til besvær

Kronikk i Morgenbladet av Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) begrenser Norges handlefrihet overfor Mullah Krekar. Det skal mye til for å forsvare et menneskerettighetsbrudd fra norsk side. Men Krekar-saken er ikke først og fremst innenrikspolitikk. Rettsliggjøringen, europeiseringen og globaliseringen av retten – og domstolene – øker norsk handlingsrom ved at vi kan påvirke beskyttelsen av menneskerettigheten i andre land, inkludert Russland. Men prisen er at vi også er underlagt det europeiske menneskerettighetsregimet.

  1. Kan folkeretten berge Ukraina? Comments Off
  2. Militæraksjoner i Irak som folkerettslig hengemyr Comments Off
  3. Intervju om Mullah Krekar Comments Off
  4. Grunnlov og nasjonalromantikk Comments Off
  5. Folkerett før og etter krig Comments Off
  6. Grensene for Israels rett til selvforsvar Comments Off
  7. Menneskerettighetsdomstolen har ikke anbefalt niqab-forbud Comments Off
  8. Bomber for menneskerettigheter: Har norske myndigheter lært noe av Libya-erfaringene? Comments Off
  9. The Legality of the NATO Bombing in Libya Comments Off